World Handhygiene Day – 5/5/2023

De CUROZ ziekenhuizen slaan de handen in elkaar

Ook dit jaar slaan de ziekenhuizen van het CUROZ-netwerk opnieuw de handen in elkaar om handhygiëne te promoten op 5 mei, de Internationale Dag van de Handhygiëne.

Het A.S.Z., AZ Sint-Maria Halle, OLV Ziekenhuis en UZ Brussel voeren samen actie onder het WHO-motto ACCELERATE ACTION TOGETHER.

Aangezien momenteel ook de sensibilisatieperiode van de 10de Nationale Campagne handhygiëne loopt, werd geopteerd om het thema van deze nationale campagne (correct handschoengebruik) op 5 mei nog eens extra in de kijker te zetten binnen de ziekenhuizen van het CUROZ-netwerk.

Dit doen we aan de hand van wobblers op de houders voor handschoenen, de uitgave van een handhygiënekrant en de introductie van een observatierooster voor handschoengebruik.

In de handhygiënekrant worden de initiateven vermeld die in de verschillende ziekenhuizen van het CUROZ netwerk genomen worden. Hieronder kan u enkele sfeerbeelden vinden van de uitwerking van deze initiatieven.

Van 2 tot 4 mei 2023 trok het Team Infectiepreventie van het A.S.Z. naar de 3 campussen met hun rad van fortuin om er de algemene kennis van de medewerkers en artsen over handschoengebruik en handhygiëne te testen en, waar nodig, bij te schaven. Een goede kennis over het correct handschoengebruik werd beloond met leuke prijzen!

Op 4 mei 2023 werd een infostand rond correct handschoengebruik gebouwd in het AZ Sint-Maria Halle. Aan het restaurant van het ziekenhuis konden artsen, medewerkers en vrijwilligers, maar ook bezoekers door middel van de hand-in-scan meteen ook hun handhygiëne-techniek evalueren.

In het OLV Ziekenhuis werd in de inkomhal van de campus Aalst een infostand opgesteld om bezoekers en patiënten te sensibiliseren over het belang van handhygiëne. De techniek van handen ontsmetten kon er ook getest worden door middel van een UV-lamp en er werden gadgets uitgedeeld. 

Om de medewerkers op een toegankelijke en beheersbare manier te informeren over het correct gebruik van handschoenen, werd in april 2023 reeds de eerste van in totaal 3  zelfontworpen posters gelanceerd. Dit in het kader van de sensibilisatieperiode van de 10de Nationale Campagne Handhygiëne.

Op 5/5/2023 verscheen in het UZ Brussel een #UZBrusselTalks, een interne videoboodschap waarin de belangrijkste aspecten van handhygiëne kort toegelicht worden door dr. Steven Raeymaeckers (Kliniekhoofd Radiologie). Er werd bewust gekozen voor een arts die op de campus (VUB en UZ Brussel) bekend staat om zijn engagement voor een kwaliteitsvolle zorg(verlening).

Verspreid over de maand mei werden de 4 verschillende slogans van de wobblers gepost in de privé facebookgroep van de UZ Brussel-medewerkers.

 

 

De gezamenlijke campagne in het kader van 5/5 is een initiatief van het HOST-pilootproject binnen het CUROZ-ziekenhuisnetwerk