Ziekenhuisnetwerk CUROZ

Het locoregionaal klinisch netwerk CUROZ werd officieel opgericht in januari 2021 en bestaat uit 4 ziekenhuizen:

De samenwerking van de ziekenhuizen past binnen het gezondheidsbeleid van de overheid, waarbij ziekenhuizen gevraagd worden om meer samen te werken en het zorgaanbod beter af te stemmen op de vraag.

Het netwerk CUROZ biedt onder meer opportuniteiten naar schaalvoordelen en complementariteit. Elk ziekenhuis binnen het netwerk behoudt evenwel zijn eigenheid. Op die manier wordt gewerkt aan een complementair, innovatief en kwaliteitsvol ziekenhuisnetwerk waarbij betaalbare, toegankelijke en kwaliteitsvolle zorg voor iedereen centraal staat.