Aanbod

Het HOST CUROZ kan het infectiepreventiebeleid en het antimicrobieel beleid in uw organisatie op onderstaande manieren ondersteunen:

Op expliciete vraag van de regionale overheidsdiensten* kan daarnaast ook ondersteuning geboden worden bij campagnes van de overheid en in geval van een outbreak, dit laatste ter ondersteuning van de OST’s (Outbreak Support Teams) wanneer hun capaciteit overschreden wordt.

(* ) Departement Zorg in Vlaanderen of Vivalis (GGC) in Brussel