Aanbod - Opleidingen

Er is reeds heel wat educatief materiaal m.b.t. infectiepreventie en antimicrobieel beleid beschikbaar (zie Tools).

In 2023 werden (gratis) opleidingen georganiseerd door HOST CUROZ (in samenwerking met onze Franstalige collega’s van HOST IRIS).

Ook in 2024 worden gratis opleidingsnamiddagen (Nederlandstalig) voor verpleegkundigen en zorgkundigen van woonzorgcentra georganiseerd door HOST CUROZ, waarbij het aanbod van 2023 herhaald wordt op een meer centrale locatie en aangevuld wordt met 1 nieuw thema (nl. toediening van antibiotica).

 • Do 29/02/2024: Handhygiëne en persoonlijke beschermingsmiddelen
  • locatie: Aalst
 • Woe 24/04/2024: Verpleegkundigen aandachtspunten bij toedienen van antibiotica
  • locatie: Halle (opgelet, gewijzigde locatie!)
 • Vrij 07/06/2024: Maatregelen bij bewoners die drager zijn van multiresistente kiemen (MDRO)
  • locatie: Aalst
 • Woe 25/09/2024: Preventie overdracht virale luchtweginfecties
 • Do 05/12/2024: Preventie van (katheter-gerelateerde) urineweginfecties

De Franstalige collega’s kunnen in 2024 terecht bij onze collega’s van HOST IRIS. Hun opleidingsaanbod kan hier geraadpleegd worden.

Heeft u toch niet gevonden wat u nodig heeft? Neem dan contact op met ons en dan bekijken we samen wat mogelijk is.