FAQ

In deze ‘Frequently Asked Questions’-rubriek worden vragen gebundeld die het HOST CUROZ team regelmatig ontvangt. De antwoorden op deze vragen kunnen ook een hulp zijn voor andere organisaties en mogelijk snel een antwoord bieden op uw individuele vraag.

Algemene voorzorgsmaatregelen of standaard voorzorgsmaatregelen zijn maatregelen die toegepast moeten worden door elke zorgverstrekker, bij elke patiënt/bewoner en bij elk zorgcontact. Het toepassen van deze maatregelen vermindert niet alleen het risico op overdracht van ziektekiemen tussen patiënten/bewoners, maar beschermt ook de zorgverstrekker tegen de kiemen van de patiënt/bewoner.

Concreet gaat het om het toepassen van een correcte handhygiëne, het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen, het reinigen en ontsmetten van materiaal, de preventie van prikongevallen, scheiding tussen proper en vuil, …

Voor meer info: zie Departement Zorg