World Antimicrobial Awareness Week

Op 18 november lanceren de FOD Volksgezondheid, BAPCOC en de federale en regionale gezondheidsautoriteiten een grote sensibiliseringscampagne rond de risico’s van antimicrobiële resistentie. AMR vormt namelijk een van de grote bedreigingen voor onze volksgezondheid.  Het doel van deze campagne is het correcte gebruik van antibiotica te bevorderen en de patiënten uit te nodigen om er met hun gezondheidswerkers over te praten. In dit kader wordt een nieuwe website gelandeerd: www.praatoverantibiotica.be

Ook in de ziekenhuizen van het CUROZ netwerk wordt van 18 tot 24 november het correct gebruik van antibiotica in de kijker gezet, dit in het kader van de World Antimicrobial Awareness Week.