Tools / Algemene en bijkomende voorzorgsmaatregelen

Richtlijnen

E-learning

Zwiep is een interessante e-learning omtrent infectiepreventie, ontwikkeld door Departement Zorg (voormalige Zorg & Gezondheid), Hogeschool Vives en Infolearn. De e-learning bestaat uit de volgende modules: overdrachtswegen, algemene voorzorgsmaatregelen, persoonlijke beschermingsmiddelen, bijkomende voorzorgsmaatregelen en omgevingshygiëne. Vooraleer de e-learningmodules te volgen, dient u zich vooraf gratis te registreren.

Auditformulieren