Nieuwsbrief – 8/2023

Onze eerste nieuwsbrief voor de woonzorgcentra is een feit!

Hij staat boordevol informatie omtrent lokale/regionale/federale initiatieven met betrekking tot infectiepreventie en antimicrobieel beleid.

Link naar de nieuwsbrief

Veel leesplezier!